Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo raštai.

Apaštališkieji laiškai

Apaštališkieji paraginimai

Bulės

Enciklikos

Motu proprio

Kiti dokumentai

Čia yra pateikti tik lietuvių kalba internete esantys šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo išleisti popiežiškieji dokumentai.