Mūsų globėjas

Išties džiugu, kad šis šventasis yra mūsų parapijos bendruomenės globėjas. Tai ne tik garbė, liudyti šio mūsų ir viso pasaulio žmonių širdis užkariavusio Dievo vyro vardą, bet ir įpareigojimas stengtis mokytis iš Jo gyvenimo pavyzdžio, liudijančio beribę meilę Dievui ir žmonėms. Įpareigojimas gyventi Meile nėra paprastas, bet vedantis į tikruosius dalykus, dvelkiančius šventumu.

Daugeliui vyresnių žmonių šis popiežius tapo savu, ne tik dėl beveik 27 metų vadovaujančio tarnavimo Bažnyčiai, bet ir dėl Jo charizmos, gebėjimo kalbėti giliai ir paprastai, aktualiai ir gyvenimiškai, dėl meilės žmonėms, net nusidėjusiems,dėl gebėjimo priimti kitaip mąstančius ar net kitaip tikinčius, dėl gydančio prisilietimo prie žmogaus ir žmonijos žaizdų.

Meldžiame Dievą jėgos ir malonės, kad sugebėtume bent kažkiek taip kaip Jonas Paulius II gyventi ir liudyti, kad Dievo Meilė apima kiekvieną žmogų, net ir didžiausią nusidėjėlį, kad protas yra įgalus pažinti tikėjimo slėpinius, kad širdis gali būti atvira visiems alkstantiems Dievo patirties ir pažinimo. Šventasis Jonai Pauliau II-asis, melski už mus!