Šventosios Mišios

"Iš nenutrūkstamo Kristaus aukos sudabartinimo Eucharistijoje ir susivienijimo su jo kūnu bei krauju Bažnyčia gauna dvasinių jėgų, reikalingų jos misijai vykdyti. Tad Eucharistija iškyla aikštėn kaip visos evangelizacijos versmė ir kartu viršūnė, nes jos tikslas yra visų žmonių bendrystė su Kristumi ir jame su Tėvu ir Šventąja Dvasia."  (Šv. Jonas Paulius  II)


Tikime, kad Eucharistija statydina Bažnyčią, o Bažnyčia dovanoja Eucharistiją pasauliui. Švenčiausiame sakramente  esantis Jėzus Kristus yra viso mūsų veikimo pagrindas ir tikslas. Jo sustiprinti galime skelbti Evangeliją ir daryti Viešpaties darbus.

Kviečiame jungtis kartu į Šventųjų Mišių Auką ir Viešpaties akivaizdoje būti ir šlovinti, melsti ir dėkoti, prašyti ir atsiprašyti, priimti Jo teikiamas Malones, pajausti iš Jo ateinančią Ramybę, patirti Jo visa gydančią Meilę...


ŠVENTOSIOS MIŠIOS YRA AUKOJAMOS:

Sekmadienis      10.00  val.  (lietuvių kalba)  ir  12.30  val. (lenkų kalba)

Pirmadieniais             ---

Antradieniais        18.00   val.  (lenkų kalba)

Trečiadienis          18.00   val.  (lietuvių kalba)

Ketvirtadienis       18.00   val.  (lenkų kalba)

Penktadienis        18.00   val.  (lietuvių kalba)

Šeštadienis          10.00   val.  (lietuvių ir lenkų kalbomis arba pagal susitarimą)