Švč. Sakramento Adoracija

„Nėra veiksmingesnio bei patikimesnio būdo pasiekti tvirtą bei ilgalaikę taiką pasaulyje, kaip Švč. Sakramento garbinimas”. 
                         (Šv. Jonas Paulius II)

Išties palaimintas laikas, kurį galime praleisti Viešpaties Artumoje ir kalbėtis su Juo "akis į akį", išsakyti Jam tai kas glūdi mūsų širdies gelmėje, patikėti Jam tai, ko niekam kitam negalėtume pasakyti, semtis iš Jo jėgų ir stiprybės, o svarbiausia - maldos tyloje išgirsti kalbant Jį ir stengtis Jo klausytis ir įsiklausyti, savo gyvenimu tai ką išgirdome atliepti.

Turime begalinę malonę mūsų Sielovados centre glaustis prie Viešpaties - jame yra Švč. Sakramento koplyčia, į kurią ateiti pasimelsti galite kiekvienas. Laukiame Sielovados centro darbo metu, bet esant svarbiam širdies troškimui, galime atverti Sielovados centro duris ir kitu metu. Ateikite iš miesto šurmulio į Viešpaties Artumą, atsigaivinkite Jo Meilės versmėse...

ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA VYKSTA:

Prie išstatyto Švč. Sakramento kviečiame adoruoti:

Kiekvieną trečiadienį                                  nuo 15.00 iki 18.00 val.  (Švč. Sakramento koplytėlėje) 

Pirmaisiais mėnesių penktadieniais        nuo 17.00 iki 18.00 val.  (Sielovados centro salėje)

Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais        nuo 09.30 iki 10.00 val. ir nuo 12.00 iki 12.30 val. (Sielovados centro salėje)

Tabernakulyje esantį Švč. Sakramentą galite adoruoti:

Kasdien nuo antradienio iki penktadienio       nuo 17.00 iki 18.00 val.   (Švč. Sakramento koplytėlėje)

Taip pat kasdien asmeniškai Švč. Sakramento koplytėlėje Sielovados centro darbo metu arba sutartu laiku.