Šlovinimas

"Sekmadienį, kaip kassavaitinį pirmojo susitikimo su Prisikėlusiuoju aidą, visada turėtų ženklinti džiaugsmas, su kuriuo mokiniai sutiko Mokytoją: „Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį“ (Jn 20, 20). Prisikėlęs Kristus Bažnyčiai yra neišsemiamo džiaugsmo šaltinis. Sekmadieninio Eucharistijos šventimo šventiškas pobūdis išreiškia džiaugsmą, kurį savo Bažnyčiai Kristus perduoda dovanodamas Dvasią. Juk džiaugsmas yra vienas iš Šventosios Dvasios vaisių."     (Šv. Jonas Paulius II)

Dievo Artumo patirtis daro stebuklus - Ji užpildo mus begaliniu džiaugsmu, kuris nebetelpa krūtinėje ir ragina šlovinti Dievą visa savo esatimi. Šventoji Dvasia dvelkia kur nori, įkvepia kaip nori ir paskatina kartais mus veikti taip, kaip net patys nesitikime. Svarbiausia yra neatmesti to dvelksmo ir leisti Dievo Dvasiai veikti mūsų gyvenimuose - maldoje, mintyse, veiksmuose, žodžiuose ir giesmėje.

Raginame visus šlovinti Dievą kiekvienų sekmadienio Šventųjų Mišių metu, nepamirštant to daryti ir kitu metu, kuomet ateiname pas Viešpatį, arba kai Jis pats ateina pas mus.

Tikimės, kad su laiku mūsų parapijoje atsiras šlovinimo grupės tiek lietuvių, tiek lenkų, tiek galbūt ir kitomis kalbomis, kurios padės mūsų bendruomenei kreipti širdis į Viešpatį. Jei turite šį troškimą savo širdyje ir galite prisidėti - prašome kreiptis. Laukiame Jūsų mūsų komandoje labai labai...