Rožinio malda

"Aš pats nepraleisdavau nė vienos progos, ragindamas dažnai kalbėti rožinį. Nuo pat vaikystės ši malda užėmė svarbią vietą mano dvasiniame gyvenime. (...) Rožinis lydėjo mane džiaugsmo ir išmėginimo momentais. Jam aš patikėdavau daugelį rūpesčių. Jame visada rasdavau paguodos. "
(Šv. Jonas Paulius II)

Rožinis buvo labai mėgiama šv. Jono Pauliaus II-ojo malda, kuri jį stiprino sunkumuose, padėjo vis labiau pažinti Kristaus gyvenimo slėpinius, pajusti ypatingą ryšį su Švč. Mergele Marija, kuri Rožinio maldoje tapdavo keliu į Kristų.

Raginame mus visus, žvelgiant į mūsų parapijos dangiškojo globėjo ir daugybės šventųjų pavyzdžius, imti į rankas Rožinio vėrinį ir apmąstant Kristaus gyvenimo slėpinius vis labiau vienytis su Juo. Rožinis yra vadinamas ir Marijos maldos mokykla. Kuomet kontempliuodami Rožinio slėpinius ir žvelgdami į Marijos santykį su Sūnumi, mokomės gyventi su Kristumi ir Kristuje. Kartu su Marija keliaukime Dievo link ir ši kelionė, lydima dangiškosios Motinos globa, bus kur kas lengvesnė...

ROŽINĮ RAGINAME KALBĖTI PRIEŠ KIEKVIENAS ŠV. MIŠIAS:

Sekmadienis      09.30  val.    ir  12.00  val.

Pirmadieniais             ---

Antradieniais        17.30   val.

Trečiadienis          17.30   val.

Ketvirtadienis       17.30   val.

Penktadienis        17.30   val.

Šeštadienis          09.30   val. 

Nepamirškime Rožinio maldos ir namuose...