Pamaldų tvarka

Mūsų parapijos bendruomenės gyvenimas, taip pat ir dvasinis, tik pradeda formuotis, tad ieškosime kelių į Dievo Artumą kartu. Esame patys patyrę ir liudijame, kad Šventųjų Mišių auka yra galimybė susitikti Gyvąjį Dievą, esantį visiškai šalia Švenčiausiame Sakramente. Dar daugiau - tai galimybė su Juo vienytis, Jį priimti į savo gyvenimą, neštis Jį į savo kasdienybę, tai galimybė per pasaulį keliauti ne vieniems, bet su Dievu. Šioje patirtyje galima ilgiau stabtelėti Adoracijos metu, kuomet Kristaus Artumoje galime bandyti Jį išgirsti, rasti atsakymus į rūpimus gilesnius klausimus, su Juo užmegzti visiškai asmenišką ryšį ir pasinerti Jo Meilės patirtyje.

Toji Meilės patirtis skatina pažvelgti giliau į savo vidų, į savo gyvenimą, į žaizdas bei skaudulius, į savo nuodėmes ir būties trapumą, o tuo pačiu atrasti gydantį Dievo veikimą, kvietimą šventai ar bent švenčiau gyventi, paraginimą patirti vidinę ramybę per Susitaikymą su Dievu ir vieni su kitais. Susitaikymas padeda vis labiau atsiverti Dievo Malonei ir Jo Dovanoms, o viena iš jų mums būtų išties brangi - Šlovinimas, kuris gimtų ne iš lūpų, bet iš pačios širdies gilumos.

Ir Rožinio maldą, kurią taip mylėjo šventasis Jonas Paulius II-asis, bandysime prisijaukinti prieš kiekvienas Šv. Mišias. Per Rožinio slėpinių apmąstymą žengsime į pačią gelmę - didįjį Eucharistijos slėpinį. 

Pradėsime savo dvasinę kelionę nuo šių per šimtmečius išgrynintų kelių ir... eisime tolyn, gilyn, link Dievo paties...

Viliamės, kad visos kitos dvasinės praktikos bus Dievo įkvėptos, mūsų bendruomenės priimtos ir mūsų gyvenimuose subrandintos.