Parapijos skelbimai

Kas nespėjote išgirsti Šv. Mišiose ar sekmadienį negalėjote atvykti į mūsų Sielovados centrą, čia galite rasti aktualiausius mūsų parapijos skelbimus.

Dėkojame už dėmesį!