Apie mus 

Esame pati jauniausia Katalikų Bažnyčios Lietuvoje parapija - Vilniaus Arkivyskupo Gintaro Grušo įsteigta dar visai neseniai - 2018 birželio 13 d. Esame kaip tas kūdikis, pradedantis mokytis žengti pirmuosius žingsnius. Tikimės, kad šie žingsniai Dievui bei Jums padedant, bus pakankamai tvirti. Neturime dar savo nuolatinės bendruomenės, savo šventovės, tačiau turime gerąjį Dievą širdyje ir troškimą skelbti Evangeliją bei skleisti Jo Karalystę žemėje, savo aplinkoje.

Džiaugiamės, kad mūsų parapijinės bendruomenės dangiškasis globėjas yra būtent šventasis popiežius Jonas Paulius II, taip giliai įsirėžęs mūsų širdyse, nuoširdžiai mylėjęs Lietuvą ir jos žmones, asmeninėje maldoje besiglaudęs prie Gailestingumo Motinos ir prisimindavęs mus visus. Šis nuostabaus proto ir didelės širdies vyras sužavėjo visą pasaulį, tiek tikinčius, tiek Dievo dar neatradusius. Tikimės, kad Jo gyvenimo pavyzdys, Jo kalbos ir mokymai, Jo dangiškoji globa padės mums eiti link pagrindinio mūsų visų gyvenimo tikslo - Dievo ir atilsio Jame.

Kadangi kaip parapija esame dar visiškai jauni, todėl tikimės visų Jūsų pagalbos ir patarimų, idėjų ir pastebėjimų, geranoriškumo ir savanoriškumo, o svarbiausia - meilės Dievui ir Jo Bažnyčiai, per mūsų ribotumus netobulai, bet Jo suburtai...

Ateikite ir pakvieskite, klauskite ir patarkite, priimkite ir duokite, padėkite ir priimkite pagalbą... Tik kartu augdami galėsime būti tuo, kuo Kirstus mus nori matyti - Bažnyčia, Jo mokinių bendruomene!